Restaurering av bygg og hus i Hedmark

Har du et eldre bygg, gjerne av historisk verdi? Restaurering er en flott måte å kunne ivareta byggets kvalitet og estetikk, på den måten får bygget en forlenget levetid. Dette er spesielt viktig dersom bygget har verneverdig status, og da er det også nødvendig å ha en troverdig entreprenør satt til oppgaven.

Troverdig entreprenør med tett samarbeid

Entreprenør Tormod Ånerud AS tar på seg all restaureringsprosjekter fra fasader til innvendig arbeid. Vi har lang erfaring, og trygg på at vår jobb blir korrekt utført. I samarbeid med antikvariske myndigheter sørger vi for at eldre bygg blir bevart. Vi hjelper deg gjerne med utskifting av gamle vinduer, gulv, dører og kledning. Har du en gammel låve eller verneverdige hus er vi gjerne behjelpelig med dine behov.

Ta kontakt

Spør oss gjerne dersom du er usikker på hvordan vi kan hjelpe deg med ditt restaureringsprosjekt. Vi er oppdatert på gjeldende regler, og du kan derfor være trygg på at våre fagfolk gjør arbeidet etter gjeldende forskrifter. Hør gjerne med oss om et uforpliktende pristilbud. Vi anser oss som en konkurransedyktig bedrift med god erfaring innenfor ulike byggeprosjekter.