bildet viser dronebilde over tomtene

Ullern Solside

De fleste tomtene er på over 1 dekar, er nærmest kvadratisk og dermed lette å utnytte med en raus utnyttelsesgrad på 30%

Tomtene ligger «tett på alt» og solrikt til noen få km fra Akershusgrensa og Norges største jobbmarked.